Ghi chú: Chương trình lái thử xe chỉ dành cho những khách hàng đã có bằng lái xe ô tô.